Daniel Stach: Tu křivku musíme za každou cenu zploštit!